กิจกรรมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล ปี 2561

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 06.00 น. ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมิองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล ปี 2561