กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอายุตามโครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิต

ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สูงอายุตามโครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิต ประจำเดือนมิถุนายน 2561