การประชุมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 10.00 น. นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อม ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมเปิดการประชุมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามจะดำเนินการจัดระเบียบเรียบร้อยการจำหน่ายสินค้า ถนนนาควิชัยจากสี่แยกที่โอที่ถึงสี่แยกโอท็อป ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและจัดระเบียบสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสังคมน่าอยู่ ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน การทำมาหากินโดยสุจริต และสร้างความเข้าใจการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่ธารณะ ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม