การจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้ อสม.

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้ อสม. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพา โดยมี นางจันทร์ดี เจริญสิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นเกียรติการอบรมดังกล่าวด้วย