กลุ่มเยาวชนจิตอาสาร่วมรณรงค์พุทธศาสนิกชนไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร การคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะ และทำน้ำหมักจุลินทรีย์(อีเอ็ม)

วันที่ 8 กันยายน 2561 นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ และกลุ่มเยาวชนจิตอาสาชุมชนส่องเหนือ ส่องใต้ จำนวน 15 คน และนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี 30 คน ร่วมรณรงค์พุทธศาสนิกชนไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร การคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะ และทำน้ำหมักจุลินทรีย์(อีเอ็ม) เพื่อใช้บำบัดกลิ่นขยะในวัด หรือที่บ้าน ในงานเทศน์ระหว่างพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดนาควิชัย สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ วัดเครือวัลย์สุทธาวาส (บ้านค้อ)