สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจการเพิ่มช่องทางการระบายน้ำถนนนครสวรรค์ช่วงหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวชถึงตลาดห้าแยก

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายบุญเรือง แสนผุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจการเพิ่มช่องทางการระบายน้ำถนนนครสวรรค์ช่วงหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวชถึงตลาดห้าแยก