ลงนาม MOU รณรงค์คัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะที่ดี

เมื่อวันที่ 15. พฤศจิกายน เวลา17.00 น. ที่หอพักในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม และฮักแพง เบิ่งแญงคนสารคาม เพื่อการรณรงค์คัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะที่ดี โดยมีอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน