ร่วมงานการอบรมโครงการสูงวัย เอื้ออาทรห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุตักสิลานครฯ ณ วัดศรีสวัสดิ์.

วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อม เลขา และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมงานการอบรมโครงการสูงวัย เอื้ออาทรห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุตักสิลานครฯ ณ วัดศรีสวัสดิ์