นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประชุมหารือแนวทางในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อรายงานให้พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีฯ

ที่ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 31 มกราคม เวลา 10.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประชุมหารือแนวทางในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อรายงานให้พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีฯ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ โดยมี ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย