นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กราบมุฑิตาสักการะแสดงความยินดีกับท่านพระครูถาวรบุญโชติ (บุญทอด สีนวนนา) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กราบมุฑิตาสักการะแสดงความยินดีกับท่านพระครูถาวรบุญโชติ (บุญทอด สีนวนนา) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เนื่องในโอกาสที่ท่านสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอกราบสักการะยินดีกับท่านพระครูด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง