ตลาดสดเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ

http://mkm.go.th/web/wp-content/uploads/2017/09/21731577_1426448757411073_5540042485189191475_o.jpg
ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายแพทย์กิตติศกดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับชมรมตลาดสดเทศบาล พ่อค้า แม่ค้า ผู้จำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาล ร่วมส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ