การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 10.00 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายศิริชัย ศิริไปล์ รองปลัดเทศบาลฯ ปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลฯ , นางนิภาพร กุลมาตย์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลฯ ร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย